loading

UAB Žaibo ratas Vilnius“ jau ne vienerius metus bendradarbiauja su atliekų surinkimo ir tvarkymo bendrove UAB „Žalvaris“, kuri superka šias atliekas: akumuliatorius, alyvą, kuro, tepalo ir oro filtrus, amortizatorius, spalvotuosius ir juoduosius metalus.

Išsamesnę informaciją apie pavojingųjų automobilinių atliekų (akumuliatoriai, amortizatoriai, filtrai, alyva, padangos) surinkimą bei utilizavimą galia rasti čia:


APLINKOS APSAUGAEksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonės informaciją, apie kiekvieno išleidžiamo į rinką transporto priemonės tipo išmontavimą, gali patikrinti sistemoje www.idis2.com.

Tarptautinė išmontavimo informacinė sistema (IDIS – International Dismantling Information System) sukurta automobilių pramonės siekiant vykdyti teisinius įsipareigojimus pagal ES direktyvą dėl netinkamų eksploatuoti transporto priemonių ir patobulinta iki informacinės sistemos su transporto priemonių gamintojų sukaupta informacija perdirbimo operatoriams, siekiant skatinti ekologišką, saugų ir ekonomišką netinkamų eksploatuoti transporto priemonių perdirbimą. Prieiga prie sistemos ir jos naudojimas nemokamas bet kokiai komercinei įmonei, dirbančiai su eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis.
į puslapio viršų